Oppgaver

Viser 30 av 37  
Nullstill søk

Hvor fort løper en maur? Maur er nesten alltid i aktivitet. I denne oppgaven er målet å finne hastigheten til en maur. Deretter skal du sammenlikne farten med vår gangfart eller løpehastighet. En spennende og morsom matematikkoppgave som passer fra 4. trinn og oppover.Med kroppen som målestokk Praktisk oppgave der elevene utfører målinger med utgangspunkt i egen kropp, for deretter å måle med målebånd/meterstokk. Dette vil gi erfaringer med måling og ulike målenheter, og dessuten mulighet til å reflektere over hvorfor et internasjonalt system for enheter finnes.


Hastigheten på en maur Maur slutter aldri å fascinere. De er mange, og de er forskjellige og de finnes nesten over hele verden. I denne oppgaven skal vi undersøke hvor fort maur kan forflytte seg ved å registrere strekning og tid, for til slutt å beregne farten.


Naturens mangfold Dra på "skattejakt" etter naturens fargenyanser og oppdag naturens mangfold! Formålet er at elevene skal få øynene opp for alt som finnes i naturen. Siden oppgaven er enkel og morsom, passer den godt for de minste. Men test den gjerne på eldre elever, de fleste synes dette er artig!


Kartlegge biologisk mangfold Ved forvaltning av skogen, må man ha kjennskap til det biologiske mangfoldet. I denne oppgava skal du registrere plantearter og hvor vanlige de er. Planter kan fortelle oss hva slags naturtype vi har, om den er tørr eller fuktig, rik eller fattig.Naturens forundringssti Formålet med forundringsstien er å skape undring og forundring hos elevene ute i naturen. Snarere enn å presentere en fasit, ønsker vi å motivere til grubling, forskning, diskusjon og spørsmål.


Kløyving av ved Mange synes det er skummelt å kløyve ved, men risikoen er liten hvis man følger noen enkle sikkerhetsregler og lærer seg riktig arbeidsteknikk.


Skogplanting Denne oppgaven er laget som en veiledning til elever som skal gjennomføre skogplanting i forbindelse med skoleskogdag. Det kan være lurt å lese denne oppgaven før du starter det praktiske arbeidet.


Finn konstanten 3,14 i sirkelen I denne øvelsen lærer du hvordan konstanten 3,14 er forholdet mellom omkretsen og diameteren i en sirkel. Du vil også lære hvordan man kan bruke måleenheter utenfor standardenhetene som f.eks. SI-systemet.


Finne treets høyde Hvordan kan vi måle treets høyde med enkle hjelpemidler? La elevene utforske og komme med forslag, før de til slutt får prøve et par metoder.
Fra vann til is I dette forsøket skal du forske på vannets egenskaper når vann fryser til is. Vi skal også studere hva som skjer med lufta når den blir avkjølt.


Vann i planter I denne oppgaven er målet å forske på vannopptaket i plantene og forstå hvordan vannet i plantene er en del av vannets kretsløp.


Snøforsking Målet med oppgaven er å registrere og observere snø og faseovergangen fra snø til vann.


Bjørkesaft og bjørkesirup Denne oppgaven har en tidsbegrensing og kan bare gjennomføres om våren i det bjørkeløvet springer ut. Til gjengjeld kan du lage to produkter som du har glede av hele året.


Treets styrke Vi har i århundrer brukt tre som materialer til å bygge hus bruer og nytteredskaper. I dag er bruk av tre et viktig bidrag for å skape en bærekraftig utvikling i samfunnet. Da er det viktig å kjenne litt til treets egenskaper. I dette forsøket skal vi teste strekkegenskapene til tre og om det er forskjell på om materialet er tørt eller vått. Deretter skal dere drøfte resultatet av forsøket opp mot bruksområder.


Blåse såpebobler med trebit Dette er en oppgave i undervisningsprogrammet "Treforskerne" og handler om hvordan treet transporterer vann. Oppgaven er et fint forsøk som en innledning til temaet Bærekraftig utvikling.


Vanntransport i trær, fyrstikkforsøket. Denne oppgaven kan brukes som et innledende forsøk innenfor temaet vannets kretsløp. Oppgaven kan også brukes innenfor det tverrfaglige temaet Bærekraftig utvikling.


Seljefløyte Det er bare om våren når sevja (plantesaften) stiger opp i plantene at du kan skjære av en kvist og lage deg et emne til seljefløyte. Det er best å bruke selje eller rogn. Hvis du aldri har spikket før kan det også være lurt å spikke litt først før du starter arbeidet med seljefløyten.


Lag ei tjæremile Det er mer enn tusen år siden folk lærte seg å produsere (brenne) tjære. Uten furutreet og kunnskap om tjærebrenning ville ikke vikingene kunne ha bygd sine skip og reist ut. Tjærebrenning og bruk av tjære er også grunnen til at mer enn tusen år gamle trebygninger slik som stavkirkene, er bevarte helt opp til i dag.Bli kjent med gran og furu Her blir du mer kjent med de to vanligste bartrærne som vokser i Norge. I denne oppgaven får du øvelse i å utforske naturen og en liten forsmak på hvordan man kan lage et notat på det man observerer ute.


Bli kjent med furua I denne oppgaven blir du kjent med furua fra frø til voksent tre. Denne oppgaven kan gjøres i perioden oktober til mars da den starter med frøsanking. Vi anbefaler også oppgaven "Bli kjent med grana" og "Bli kjent med gran og furu".


Bli kjent med grana I denne oppgaven blir du kjent med grana fra frø til voksent tre. Denne oppgaven må gjennomføres om høsten da den starter med frøsanking. Vi anbefaler også oppgaven "Bli kjent med furua" og "Bli kjent med gran og furu".


Antall trær i skogen Dette er en praktisk matematikkoppgave. I del 1 skal klassen besøke et skogområde og gjennomføre en måleøvelse. Del 2 er en regneoppgave hvor du bruker resultatene fra målingene. Oppgaven inneholder også måleresultater fra 6 tidligere målinger. De kan brukes ved mangel på egne målinger.


Bli kjent med maur ute i skogen I denne oppgaven er målet å bli kjent med maur og bostedet, maurtua. Oppgaven er laget til naturfag 1.-7.trinn. Oppgaven egner seg godt som aktivitet i forbindelse med skogsturer/skogdager.


Papirproduksjon av resirkulert papir Å designe sitt eget papir av resirkulert papir, er en morsom aktivitet som kan brukes i flere fag og klassetrinn. Det kan inngå som tema i kunst og håndverk på småtrinnet, naturfag på mellomtrinnet og valgfag på ungdomsskolen.