Er du lærer i grunnskolen?

Bruk nettsidene til å lære mer om skogen, - og finn tips til skogen som læringsarena 1.-10. trinn.

Kunnskap som demper konflikt

Skogselskapet i Hedmark, NJFF Hedmark og landbrukskontoret for Våler og Åsnes sammen med Skogkurs, har lansert ressursheftene: Store rovdyr og Skog og utmark. Heftene er laget for å dekke noen av kompetansemålene for ungdomsskolen.

Les mer

Temasider

Kunnskap som demper konflikt

Skogselskapet i Hedmark, NJFF Hedmark og landbrukskontoret for Våler og Åsnes sammen med Skogkurs, har lansert ressursheftene: Store rovdyr og Skog og utmark. Heftene er laget for å dekke noen av kompetansemålene for ungdomsskolen.

Les mer

5. trinn - Bli med på Skoglekene

Skoglekene er en konkurranse for alle landets 5. klassinger. De innledende rundene foregår i skolens nærskog. De som kommer til finalen får besøke Norsk Skogbruksmuseum i Elverum. Påmeldingsfrist 1. desember.

Les mer

Over 9 000 elever deltok på Kong(l)e for en dag

28. september var klasser fra hele landet med på Norges, og kanskje verdens største Skoleskogdag.

Les mer