Pedagogiske tips

10 tips til en vellykket uteskole

Artikkelen er skrevet til deg som har liten erfaring med å undervise ute.

Skogaktør og ansvarlig for skoleskogdag!

Veilederen er laget for privatpersoner, organisasjoner og bedrifter som skal arrangere en skoleskogdag i samarbeid med en skole.

Den naturlige læretrappa

Den naturlige læretrappa viser Lære med skogen sin pedagogiske filosofi.

Tegninger og skjemaer til bruk i undervisningen

Her finner du en liste over skjemaer som kan brukes i oppgaver og prosjekter knyttet til Lære med skogen.