Produkter av tre

Det er rene magien. Sol, luft, vann og noen næringsstoffer er alt som trengs. Så vil kloroplastene og fotosyntesen sørge for resten. Trærne vokser og skogen forsyner oss med et materiale vi nesten er avhengige av: trevirke.