Skog og klima

Karbondioksid er et viktig stikkord for både skog og klima. Dagens klima er i endring, noe som skyldes at vi mennesker henter opp olje, kull og gass, og slipper ut CO2 (karbondioksid) i atmosfæren. Samtidig er trærne i skogen avhengige av karbondioksid. Alle trærne i skogen "suger til seg" karbondioksid. Betyr det at skogen kan være en del av løsningen for klodens klimaendringer?