Spør om skog

Har du spørsmål om skogen? Send inn bilde eller spør oss her, så svarer vi deg. Eller du kan lese svar på spørsmålene andre har spurt oss om tidligere.

Send inn spørsmål

Publiseres ikke offentlig

Publiseres ikke offentlig

Publiseres ikke offentlig. Vi varsler deg på e-post når spørsmålet er besvart.

Tidligere besvarte spørsmål


Hvor høy kan grana bli?

Hei, jeg lurer på hvor høy grantrærne kan bli? Hva er vanlig og hva er det høyeste som finnes?
Hilsen Peder Andre 14år

Hei, Peder Andre. På temasiden vår Treslag, kan du lære om ulike treslag. Hvis du velger gran, ser du at den vanligvis blir 30 meter høy. Men grana kan bli høyere! I Hordaland finnes det ei gran som i 2008 ble målt til 46 m. Da var den 135 år gammel.

Det var en vanlig, norsk gran. Kjemepedelgran og sitkagran blir ofte enda høyere.

Hilsen

Anna Lena Albertsen

Lære med skogen


Kan eik bli 9 år?

Kan eika bli 9 år?
Hilsen Line 12år

Hei, Line

Ja, eik kan bli ni år. Faktisk er eik et av de treslagene som kan bli eldst.

Hvis du vil se hvor gamle ulike treslag kan bli, sjekk her.

Hilsen
Anna Lena Albertsen
Lære med skogen


Hvor mye vann drikker lønna?

Hvor mye vann drikker ei lønn i løpet av et døgn?
Hilsen Gro 9år

Hei, Gro

Takk for spørsmålet ditt!
På temasiden Treslag kan du sjekke hvor mye lys, varme, næring og vann de ulike treslagene trenger.
Jeg vet dessverre ikke hvor mye lønna drikker. Men jeg vet at bjørka drikker veldig mye, og den drikker omtrent 400 liter i løpet av et døgn. Så da kan du kanskje sammenligne lønna og bjørka?

Hilsen
Anna Lena Albertsen
Lære med skogen


Hvordan ble skogen til?

Hvordan ble skogen til?
Hilsen Ojnljnø Liv 19år

Oi, det var et godt spørsmål!

Utviklingen av trær har nok skjedd som et resultat av konkurranse mellom artene. Alle planter trenger sollys. Trærnes egenskaper med dype røtter og solid stamme, gjorde at de kunne vokse høyere og dermed konkurrere bedre om lyset. Det ble med andre ord «lurt» å vokse høyt, og flere treslag utviklet seg. Til sammen dannet de en skog.

De eneste stedene det ikke vokser skog, er der det er for lite vann, for mye vann, for lite jord eller for kaldt.

Men det finnes jo mange planter som ikke er like høye som trær, hvordan får de sollys? De har løst det på mange ulike måter. Noen vokser på trærne (lianer, orkideer), noen blomstrer før trærne får løv (hvitveis), noen vokser der trærne ikke trives (bukkeblad), eller er raske til å dukke opp der et tre faller ned eller brenner opp (geitrams). Og mange planter tåler rett og slett å vokse der det ikke er så mye lys (bregner, mose).

Vennlig hilsen
Anna Lena Albertsen
Lære med skogen


Hvor kommer pollenstøvet fra?

Hei Jeg har et spørsmål om bjørk som jeg ikke finner svar på nett om. Har dere noen eksperter som greier å svare meg på følgende: Bjørk avgir pollen på våren, men utvikler ikke rakler før senere på sommeren/høsten. Fra raklene kan man se avgitt støv og frø når man rister på dem, så antar dette er metoden bjørken bruker til å formere seg. Men hvor kommer støvet mange allergikere reagerer på vårparten av? ligger det på bladene som spretter i tidlig mai? Hvilke hensikt har dette støvet/pollenet om det er raklene som står for formeringen? Ha en fortsatt fin dag😊
Hilsen Martin

Det stemmer at raklene utvikles om høsten, men de modnes ikke før til våren. Når våren kommer, modnes hannraklene, og pollenstøvet spres med vinden. Støvet (pollenstøvet) allergikerne reagerer på kommer altså fra hannraklene – det har ingenting med bladene å gjøre. Formålet er å spre pollen fra et tre, slik at det lander på hunnblomsten (hunnraklen) til et annet bjørketre.

Sjekk gjerne fotografier og tekst i vår app som heter Treslag i Norge. Den har en beskrivelse av våre 27 vanligste treslag.

Beste hilsen

Anna Lena
Lære med skogen


Blå-sort avføring

Hvilke dyr er denne blå-sorte avføringen fra. Vi fant denne på bærtur ved lysløypa i Spikkestad.


Hilsen Kasper Leander 14år


Hei!

Takk for innsendt bilde av avføring! Det er alltid spennende å finne ut hvilket dyr bæsjen kan stamme fra. Det er tydelig at dyret har spist store mengder blåbær, og at det er derfor fargen er blå-svart. Det er mange pattedyr som har blåbær på menyen. Bjørn kan utelukkes her, både med tanke på hvor dere er i landet og på avføringens størrelse. Mår kan spise blåbær, men har en avføring som er mer avlang.

Min første tanke er grevling, men jeg er ikke sikker. For grevling er det mer typisk med flere dunger med avføring samlet. Grevlingen har altså et eget sted der den gjør fra seg; den bæsjer i do. Neste mulighet er rødrev. Det er mer typisk at rødrevens avføring er avsmalet og spiss på den ene enden. Men med ferske bær, kan nok formen bli litt annerledes enn det typiske.

Min konklusjon: Mest sannsynlig grevling.

Hilsen

Anna Lena
Lære med skogen


Rare knopper på bøk

Hei Jeg fant disse rare knoppene på bøketrærne til moren min. Jeg har ikke lagt merke til dette før. Vh Ørjan


Hilsen Ørjan 46år

Hei, Ørjan

Takk for spørsmålet ditt. Disse "knoppene" er galler som skyldes parasittiske insekter. Insektene får planten til å lage små "hus" der larvene kan leve beskyttet - helt til de blir voksne og kommer ut av planten og flyr av gårde.


Galler kommer i ulike former og farger, og vi kan se dem på både blad, stilk, grein, stengel og rot - på mange forskjellige planter. De er forårsaket av insekter (gallveps, gallmidd, gallmygg) og noen typer sopp.

Disse gallene på bøketrærne hos moren din er sannsynligvis forårsaket av gallmyggen Mikiola fagi.


Beste hilsen

Anna Lena

Lære med skogen


Rødlig i barken

Hei. Klarer dere å se hva slags tre de øverste der er? Har en biolog som mener det er bjørk. Jeg er uenig da den er veldig rødlig i barken og var veldig "seig" å få bark fra ved ved klyving. Takk for svar 😊


Hilsen Erlend

Hei! Biologen din har nok helt rett - dette er bjørk. Bjørk har som kjent hvit bark, men rett under er den altså rødlig. På dette bildet ser man neveren veldig tydelig. At barken er "seig" og vanskelig å skille fra veden, kan kanskje ha sammenheng med når på året treet ble hogd, og om det var tørt eller fuktig. Det vil alltid være individuelle forskjeller på trærne.

Lykke til med vedhogst og fyring!

Beste hilsen Anna Lena

Lære med skogen


Antall småblader hos ask

Hei Jeg lurer på antall småblader på et blad fra et asketre. Jeg har lest at det kan være fra 9 - 15 småblader på et blad, et sted leste jeg 7 - 15. Kan det også være 5 blad? Vil det kunne indikere at treet er sykt? Eller er det innafor en normal? Mvh Odin
Hilsen Odin 55år

Hei, Odin

Takk for spørsmålet ditt. Det stemmer at ask har et sammensatt blad. Det betyr at ett blad består av mange småblader.

Svar på spørsmålet ditt: Nei, det kan ikke være 5 småblader. Ask har flere enn 5 småblader, og rogn har enda flere!

Dermed antar jeg at det er rødhyll (eller svarthyll) du har funnet. Rødhyll sprer seg lett, og har etter hvert blitt veldig utbredt. Rødhyll har 5 småblader (noen ganger 7). Svarthyll har 5-7 småblader, men er ikke et like vanlig treslag.


Les mer og se bilder av ask på vår nettside: https://laeremedskogen.no/a/as...

Beste hilsen

Anna Lena

Lære med skogen