Treslag

I Norge har vi omtrent 30 treslag. Vi har bartrær og lauvtrær, store trær og små trær. Noen trær er giftige, mens andre er dyrenes favorittmat. Noen treslag har vært her siden istiden, mens andre har kommet til Norge ved at de har blitt plantet. Noen trives kun sør i landet og langs kysten, mens andre er hardføre og vokser nord i landet og opp mot fjellet.

Ved hjelp av appen TRESLAG i Norge kan du identifisere og bli kjent med 27 av de vanligste treslagene i Norge. Appen er gratis.