Artskunnskap - skogens jaktbare arter

Skogen er leveområde for halvparten av Norges arter, og rommer nærmere 26 000 planter, dyr og sopp. Samtidig har bruk av skog og utmark gjennom århundrer vært en del av menneskets næring og kultur - og er det fremdeles! Det er derfor viktig med kunnskap om artene i skogen, slik at vi kan ta gode og riktige valg. I artiklene på denne temasiden kan du lære mer om våre jaktbare arter.

Foto: Terje Johannessen
Kunnskap om beverens økologi er avgjørende for de valgene vi tar i forvaltningen av denne arten.