Oppgaver

Viser 9 av 37  
Nullstill søk

Hva er mest bærekraftig? I det daglige gjør vi mange valg. Mange av disse valgene kan ha betydning for miljøet, uten at vi tenker over det. Summen av de valgene vi gjør, kan nemlig få stor betydning for naturen og miljøet. Derfor er det lurt å gjøre bevisste valg.


Samspill mellom arter Formålet er å se nærmere på hvordan artene i naturen lever i samspill med hverandre, og å diskutere konsekvensene for det biologiske mangfoldet dersom én art blir borte.


Naturens forundringssti Formålet med forundringsstien er å skape undring og forundring hos elevene ute i naturen. Snarere enn å presentere en fasit, ønsker vi å motivere til grubling, forskning, diskusjon og spørsmål.


Registrering av spetter, finker og meiser I denne oppgaven skal du registrere hvilke fugler som besøker fuglebrettet og finne leveområdet til de ulike artene. Du lærer også litt om kroppen til fuglen og hvordan fuglene er tilpasset miljøet de lever i. Oppgaven består av både praktiske og teoretiske arbeidsoppgaver og egner seg også godt til hjemmearbeid.


Vann i jord I denne oppgaven skal du forske på ulike jordtypers evne til å holde på vannet i jorda. Det har stor betydning for hvilke planter som vokser på de ulike stedene.


Vi lager kullstifter I dette forsøket kan du lære å lage kullstifter. Denne oppgaven må gjennomføres i vinterhalvåret, når trærne er i hvile. Det er et fint forsøk til en heldagsaktivitet. Forsøket kan også deles opp og gjennomføres over en lengre periode. Oppgaven er derfor delt inn i deloppgaver med et stipulert tidsbruk på hver del.


Modellfly med motor Ved å følge oppskriften her, og med enkle hjelpemidler, kan elevene lage sitt eget modellfly med motor. Det er forholdsvis enkelt å lage, og kan fly ganske langt!


Drivhuseffekten (forsøk) Denne oppgaven har som mål å illustrere hvordan drivhuseffekten på jorda fungerer. Oppgaven er laget for ungdomskoletrinnet, men kan også brukes i barneskolen.


Bli kjent med maur ute i skogen I denne oppgaven er målet å bli kjent med maur og bostedet, maurtua. Oppgaven er laget til naturfag 1.-7.trinn. Oppgaven egner seg godt som aktivitet i forbindelse med skogsturer/skogdager.