Oppgaver

Viser 7 av 31  
Nullstill søk

Kartlegge biologisk mangfold Ved forvaltning av skogen, må man ha kjennskap til det biologiske mangfoldet. I denne oppgava skal du registrere plantearter og hvor vanlige de er. Planter kan fortelle oss hva slags naturtype vi har, om den er tørr eller fuktig, rik eller fattig.Finn konstanten 3,14 i sirkelen I denne øvelsen lærer du hvordan konstanten 3,14 er forholdet mellom omkretsen og diameteren i en sirkel. Du vil også lære hvordan man kan bruke måleenheter utenfor standardenhetene som f.eks. SI-systemet.Finne treets høyde Hvordan kan vi måle treets høyde med enkle hjelpemidler? La elevene utforske og komme med forslag, før de til slutt får prøve et par metoder.Antall trær i skogen Dette er en praktisk matematikkoppgave. I del 1 skal klassen besøke et skogområde og gjennomføre en måleøvelse. Del 2 er en regneoppgave hvor du bruker resultatene fra målingene. Oppgaven inneholder også måleresultater fra 6 tidligere målinger. De kan brukes ved mangel på egne målinger.