Oppgaver

Viser 10 av 37  
Nullstill søk

Hvor fort løper en maur? Maur er nesten alltid i aktivitet. I denne oppgaven er målet å finne hastigheten til en maur. Deretter skal du sammenlikne farten med vår gangfart eller løpehastighet. En spennende og morsom matematikkoppgave som passer fra 4. trinn og oppover.


Med kroppen som målestokk Praktisk oppgave der elevene utfører målinger med utgangspunkt i egen kropp, for deretter å måle med målebånd/meterstokk. Dette vil gi erfaringer med måling og ulike målenheter, og dessuten mulighet til å reflektere over hvorfor et internasjonalt system for enheter finnes.


Hastigheten på en maur Maur slutter aldri å fascinere. De er mange, og de er forskjellige og de finnes nesten over hele verden. I denne oppgaven skal vi undersøke hvor fort maur kan forflytte seg ved å registrere strekning og tid, for til slutt å beregne farten.


Kartlegge biologisk mangfold Ved forvaltning av skogen, må man ha kjennskap til det biologiske mangfoldet. I denne oppgava skal du registrere plantearter og hvor vanlige de er. Planter kan fortelle oss hva slags naturtype vi har, om den er tørr eller fuktig, rik eller fattig.



Finn konstanten 3,14 i sirkelen I denne øvelsen lærer du hvordan konstanten 3,14 er forholdet mellom omkretsen og diameteren i en sirkel. Du vil også lære hvordan man kan bruke måleenheter utenfor standardenhetene som f.eks. SI-systemet.



Finne treets høyde Hvordan kan vi måle treets høyde med enkle hjelpemidler? La elevene utforske og komme med forslag, før de til slutt får prøve et par metoder.



Antall trær i skogen Dette er en praktisk matematikkoppgave. I del 1 skal klassen besøke et skogområde og gjennomføre en måleøvelse. Del 2 er en regneoppgave hvor du bruker resultatene fra målingene. Oppgaven inneholder også måleresultater fra 6 tidligere målinger. De kan brukes ved mangel på egne målinger.