Oppgaver

Viser 5 av 37  
Nullstill søk

Hva er mest bærekraftig? I det daglige gjør vi mange valg. Mange av disse valgene kan ha betydning for miljøet, uten at vi tenker over det. Summen av de valgene vi gjør, kan nemlig få stor betydning for naturen og miljøet. Derfor er det lurt å gjøre bevisste valg.


Samspill mellom arter Formålet er å se nærmere på hvordan artene i naturen lever i samspill med hverandre, og å diskutere konsekvensene for det biologiske mangfoldet dersom én art blir borte.


Naturens forundringssti Formålet med forundringsstien er å skape undring og forundring hos elevene ute i naturen. Snarere enn å presentere en fasit, ønsker vi å motivere til grubling, forskning, diskusjon og spørsmål.


Vann i jord I denne oppgaven skal du forske på ulike jordtypers evne til å holde på vannet i jorda. Det har stor betydning for hvilke planter som vokser på de ulike stedene.


Bli kjent med maur ute i skogen I denne oppgaven er målet å bli kjent med maur og bostedet, maurtua. Oppgaven er laget til naturfag 1.-7.trinn. Oppgaven egner seg godt som aktivitet i forbindelse med skogsturer/skogdager.