Bioenergi

Bio betyr "levende", og bioenergi er dermed utnyttelse av energi i det som lever på jorda.