Hele tømmerstokken brukes

Tømmeret fra skogen har alltid hatt en stor betydning i Norge. Av tømmeret har vi lagd bygninger, bruer, båter og diverse redskaper. Etter hvert lagde man også papir, og både tømmer, cellulose og papir har hatt stor betydning for norsk økonomi. Skogen er en fornybar ressurs med mange bruksområder, og i dag forskes det på nye anvendelser for tømmerstokken.