Oppgaver

Viser 5 av 37  
Nullstill søk

Kartlegge biologisk mangfold Ved forvaltning av skogen, må man ha kjennskap til det biologiske mangfoldet. I denne oppgava skal du registrere plantearter og hvor vanlige de er. Planter kan fortelle oss hva slags naturtype vi har, om den er tørr eller fuktig, rik eller fattig.


Fra vann til is I dette forsøket skal du forske på vannets egenskaper når vann fryser til is. Vi skal også studere hva som skjer med lufta når den blir avkjølt.


Snøforsking Målet med oppgaven er å registrere og observere snø og faseovergangen fra snø til vann.


Seljefløyte Det er bare om våren når sevja (plantesaften) stiger opp i plantene at du kan skjære av en kvist og lage deg et emne til seljefløyte. Det er best å bruke selje eller rogn. Hvis du aldri har spikket før kan det også være lurt å spikke litt først før du starter arbeidet med seljefløyten.


Bli kjent med maur ute i skogen I denne oppgaven er målet å bli kjent med maur og bostedet, maurtua. Oppgaven er laget til naturfag 1.-7.trinn. Oppgaven egner seg godt som aktivitet i forbindelse med skogsturer/skogdager.