Oppgaver

Viser 5 av 37  
Nullstill søk


Registrering av spetter, finker og meiser I denne oppgaven skal du registrere hvilke fugler som besøker fuglebrettet og finne leveområdet til de ulike artene. Du lærer også litt om kroppen til fuglen og hvordan fuglene er tilpasset miljøet de lever i. Oppgaven består av både praktiske og teoretiske arbeidsoppgaver og egner seg også godt til hjemmearbeid.


Vi lager kullstifter I dette forsøket kan du lære å lage kullstifter. Denne oppgaven må gjennomføres i vinterhalvåret, når trærne er i hvile. Det er et fint forsøk til en heldagsaktivitet. Forsøket kan også deles opp og gjennomføres over en lengre periode. Oppgaven er derfor delt inn i deloppgaver med et stipulert tidsbruk på hver del.


Modellfly med motor Ved å følge oppskriften her, og med enkle hjelpemidler, kan elevene lage sitt eget modellfly med motor. Det er forholdsvis enkelt å lage, og kan fly ganske langt!


Drivhuseffekten (forsøk) Denne oppgaven har som mål å illustrere hvordan drivhuseffekten på jorda fungerer. Oppgaven er laget for ungdomskoletrinnet, men kan også brukes i barneskolen.