Oppgaver

Viser 2 av 37  
Nullstill søk

Vann i jord I denne oppgaven skal du forske på ulike jordtypers evne til å holde på vannet i jorda. Det har stor betydning for hvilke planter som vokser på de ulike stedene.


Treets styrke Vi har i århundrer brukt tre som materialer til å bygge hus bruer og nytteredskaper. I dag er bruk av tre et viktig bidrag for å skape en bærekraftig utvikling i samfunnet. Da er det viktig å kjenne litt til treets egenskaper. I dette forsøket skal vi teste strekkegenskapene til tre og om det er forskjell på om materialet er tørt eller vått. Deretter skal dere drøfte resultatet av forsøket opp mot bruksområder.