Oppgaver

Viser 2 av 37  
Nullstill søk

Vann i jord I denne oppgaven skal du forske på ulike jordtypers evne til å holde på vannet i jorda. Det har stor betydning for hvilke planter som vokser på de ulike stedene.


Drivhuseffekten (forsøk) Denne oppgaven har som mål å illustrere hvordan drivhuseffekten på jorda fungerer. Oppgaven er laget for ungdomskoletrinnet, men kan også brukes i barneskolen.