Oppgaver

Viser 3 av 36  
Nullstill søk

Med kroppen som målestokk Praktisk oppgave der elevene utfører målinger med utgangspunkt i egen kropp, for deretter å måle med målebånd/meterstokk. Dette vil gi erfaringer med måling og ulike målenheter, og dessuten mulighet til å reflektere over hvorfor et internasjonalt system for enheter finnes.


Kartlegge biologisk mangfold Ved forvaltning av skogen, må man ha kjennskap til det biologiske mangfoldet. I denne oppgava skal du registrere plantearter og hvor vanlige de er. Planter kan fortelle oss hva slags naturtype vi har, om den er tørr eller fuktig, rik eller fattig.


Finn konstanten 3,14 i sirkelen I denne øvelsen lærer du hvordan konstanten 3,14 er forholdet mellom omkretsen og diameteren i en sirkel. Du vil også lære hvordan man kan bruke måleenheter utenfor standardenhetene som f.eks. SI-systemet.