Bærekraftig skogbruk

Et bærekraftig skogbruk innebærer å ta tre hensyn samtidig: økonomisk, økologisk og sosiale hensyn. Det betyr å utnytte skogens ressurser, og samtidig bevare artenes leveområder og ivareta opplevelsesverdiene for oss mennesker.

Skogplanting har foregått siden slutten av 1800-tallet. Her er 13 skogplantere av begge kjønn i gang med skogplanting i Ringsaker prestegardsskog på 1920-tallet.
Produkter som stammer fra treindustrien, vil med stor sannsynlighet ha en av disse merkene. Bare se på melkekartongen din!