Ledig stilling - prosjektleder skolerettet arbeid

Lære med skogen er vår satsning for å gi barn og unge tverrfaglig kunnskap om skog og innsikt i skogbruk som næring. Vårt arbeid er bygget opp rundt læreplanene i skolen, og skal være nøytral og kunnskapsbasert.