Kunnskap som demper konflikt

Skogselskapet i Hedmark, NJFF Hedmark og landbrukskontoret for Våler og Åsnes sammen med Skogkurs, har lansert ressursheftene: Store rovdyr og Skog og utmark. Heftene er laget for å dekke noen av kompetansemålene for ungdomsskolen.