PLAKATER: Trær i Norge

Informative og dekorative! Til sammen 12 plakater som dekker hele spekteret av norske skogtrær, med et eller flere treslag på hver plakat.