Lære med skogen

Undervisningsprogrammet Lære med skogen har som formål å gi barn og unge kunnskap om skog og innsikt i skogbruk som næring. Her på våre nettsider finner du tips til hvordan skogen kan tas i bruk som læringsarena, og hvordan skog kan anvendes i ulike fag og som utgangspunkt for temaet bærekraftig utvikling.