Den naturlige læretrappa

Den naturlige læretrappa viser Lære med skogen sin pedagogiske filosofi.