FILM: Fra frø til skog

Skogens kretsløp - her følger vi livsløpet fra et lite granfrø til ungskog og videre mot voksen skog, hogst og et nytt omløp.